Past Members


2015


                President                             Treasurer                              Secretary

                    

         Kiran Singh                           Prasanna S                          Gaurav Prakash

         pgp30029@iiml.ac.in             pgp30330@iiml.ac.in             pgp30197@iiml.ac.in


Other group members:

Aditi Goenka
Kanika Aneja
Sayantan Nandy
Ahmadu Navfal S
Khushbu Bhartiya
Shashank Sinha
Akshita
Kiran Singh
Shefali Chauhan
Anand Kumar T
Krishna Phriya
Shikha Gupta
Anand S
Mallika Therthani
Shounak Pal
Anil Kumar
Monica Banga
Shubhangi
Ankita Sharma
Nabajyoti Talukdar
Shweta Shinde
Anugya Shukla
Nidhi Bharswaha
Sneha Chandra
Arti Yadav
Nidhi Verma
Snehal D. Karad
Ashwin Kumar
Nikitha T J
Soumitra Kapri
Ayush Sharma
P Ratna Prasad
Sumit Prakash
Baidyanath Biswas
P.Sai Jayachandra Rao
Sunil Kumar Mourya
Bhanu Pratap Yadav
Padmaja Agnihotri
Supriya Adsule
Devendra Rajput
Pankhuri Kothari
Tijo Peter
Dhiwakar B
Parul
Tuhin Kanti Mondal
Divya Gupta
Pooja Agrawal
Tuhin Rawat
Garima Vishal
Prasanna S
Tushar Rastogi
Gaurav Prakash
Prashant Aneja
Uday Shanker
Gaurav Singh
Prathiba S
Udhbhav
Harneet Singh
Prerna Pal
Vaishali
Jitendra Bharti
Rakesh Bhatia
Vaishali Sagar
Jitendra Singh Tomar
Raunak Jain
Vaishnavi S
Jitendra Yadav
Rohini Kumar
Vijaya Sharan
K.R.Moulika Krishnaveni
Sanjay Kujur
Yogesh Kumar
Kamalapati Behera
Satish Allu
Yogesh Rathod


www.isaca.org